14.4 SE FILMKAPITLET

Leveregel nr. 14, Vær værdig til tillid