13.4 SE FILMKAPITLET

Leveregel 13, Lad være med at stjæle