3.4 SE FILMKAPITLET

Leveregel 3, Vær ikke promiskuøs