5.4 SE FILMKAPITLET

Leveregel 5, Ær og hjælp dine forældre