4.4 SE FILMKAPITLET

Leveregel 4: Vær kærlig og hjælpsom mod børn