20.4 SE FILMKAPITLET

Leveregel 20, Prøv at behandle andre, som du ønsker, de skal behandle dig