Ghana: den seneste nation til at indføre Vejen til lykke-programmer

|

Ghana

.

June 1, 2010

|

The Way to Happiness-stiftelsen lancerede for nylig sin kampagne i Ghana ved at give et seminar på en grundskole bygget af beboerne i et lille samfund. Byens befolkning og skolens personale var bekymrede over en stigning i ungdomskriminalitet i området. Efter nøje overvejelser annoncerede de, at de havde besluttet sig for at indføre Vejen til lykke-kampagnen både for at begrænse kriminaliteten og bringe større glæde til samfundet som helhed.

Under seminaret var der en livlig udveksling af synspunkter om Vejen til lykkes 21 leveregler mellem lærerne, skolens øvrige personale og eleverne. Lærerne har planer om også at gøre denne kampagne del af undervisningen i deres klasseværelser.

Der var også elever til arrangementet, der stolt var iført T-shirts med ”Vær kompetent” (leveregel 17), og de anvender nu aktivt levereglerne både i skolen og i deres liv derhjemme. Derfor spreder ordet sig nu om programmet og andre skoler spørger, hvordan de kan indføre brugen af Vejen til lykke i deres områder. Den næste fase af kampagnen i Ghana kræver mindst 2.000 hæfter på engelsk og ewe, et af landets officielle sprog, der hovedsagligt tales i bjergområderne.