7.3 LÆS KAPITLET

Leveregel 7, Bestræb dig på at leve i sandhed

7. BESTRÆB DIG PÅ AT LEVE I SANDHED1

1

Falske data kan få en til at lave dumme fejltagelser. De kan endog forhindre en i at tilegne sig sande data.

Man kan kun løse tilværelsens problemer, hvis man har sande data.

Hvis ens medmennesker lyver for en, forledes man til at lave fejl, og ens overlevelsesmuligheder forringes.

Falske data kan komme mange steder fra: uddannelsessystemet, folk man omgås eller arbejdet.

Mange vil have dig til at tro på noget bare for at mele deres egen kage.

Det, der er sandt, er det, der er sandt for dig.

Der er ingen, der har nogen som helst ret til at påtvinge dig data og forlange, at du skal tro på det, ”ellers bliver det værst for dig selv”. Hvis det ikke er sandt for dig, så er det ikke sandt.

Tænk selv tingene igennem, acceptér, hvad der er sandt for dig, og kassér resten. Der findes ikke nogen, der er mere ulykkelig end en, der prøver på at leve i et kaos af løgne.

7-1. Fortæl ikke skadelige løgne. 2

Skadelige løgne er resultatet af frygt, ondskabsfuldhed og misundelse. De kan drive folk ud i desperate handlinger. De kan ødelægge folks liv. De laver en slags fælde, som både den, der kommer med dem, og den, som de rammer, kan havne i. Det kan ende i kaos folk imellem og samfundsmæssigt. Mange krige brød ud på grund af skadelige løgne.

Man bør lære at opdage dem og afvise dem.

7-2. Afgiv ikke falsk vidnesbyrd.

Der er betydelige straffe forbundet med at sværge på eller bevidne falske ”kendsgerninger”; det kaldes for ”mened”: straffen for det er streng.

Vejen til lykke
følger sandhedens vej.

  1. 1. sandhed: det der stemmer overens med kendsgerningerne og observationerne; logiske svar der kommer fra at have kigget alle kendsgerningerne og oplysningerne igennem; en konklusion baseret på beviser, uden at være påvirket af ønsker, autoriteter eller fordomme; en uundgåelig kendsgerning ligegyldigt hvordan man er kommet frem til den.
  2. 2. løgne: falske påstande eller oplysninger, bevidst fremsat som værende sande; usandheder; alt som er beregnet på at vildlede eller give en forkert opfattelse.