7.4 SE FILMKAPITLET

Leveregel 7, Bestræb dig på at leve i sandhed