6.4 SE FILMKAPITLET

Leveregel 6, Sæt et godt eksempel