NYHEDERREHABILITERER VÆRDIGHED OG SELVRESPEKT

VEJEN TIL LYKKE FOR AT REHABILITERE INDSATTES SELVRESPEKT

Fængselsmyndigheder ved American Jail Association (Den Amerikanske Fængselsforening) Konferencen opdager Vejen til lykke som en kraftfuld ressource til at rehabilitere indsatte.
At miste sin selvrespekt fører til kriminalitet. Vejen til lykke er et redskab til at vende om på den nedadgående spiral, og den stilles til rådighed til fængsler verden over.

American Jail Association (AJA) er en national, almennyttig organisation som støtter professionelle der arbejder i fængsler i USA. Det er den eneste organisation der er dedikeret til de unikke problemer lokale fængsler må løse.

L. Ron Hubbard, forfatter af Vejen til lykke, opdagede at ”en kriminel løbebane begynder altid i det øjeblik, hvor den kommende kriminelle mister sin selvrespekt.” Han skrev: ”Forbedringen og resocialiseringen af den kriminelle kommer ikke gennem straf ... men gennem genetablering af den kriminelles selvrespekt.”

Det er her Vejen til lykke og AJA krydser hinanden. Dette hæfte, med dens 21 leveregler, udgør en gennemprøvet løsning til at rehabilitere den kriminelle. De 21 leveregler har bevist sig at være et effektivt redskab til at give indsatte vejledning til at leve etiske og således lykkelige, tilfredsstillende liv. Den indsatte kommer ikke kun ud af fængsel, men ved at have genoprettet sin selvrespekt, genforener han sig med samfundet som en produktiv borger. Derfor skræddersyede Vejen til lykke-stiftelsen Genopbygning af Selvrespekt-pakken til fængsler over hele verden til brug i implementering af programmet.

Vejen til lykke-boden blev opstillet ved American Jail Association Konferencen i Sacramento, Californien. Her blev materialer tilbudt gratis til fængselspersonale, personale fra sheriffens afdeling og kriminalforsorgens administrationsmedarbejdere. Hver person der besøgte boden under konferencen tog afsted med den hensigt at implementere programmet både med deres egne medarbejdere og med deres indsatte. De omfattede en sherif der har til hensigt at lancere programmet til alle indsatte i amtsfængslet, og uddannelseslederen for en hel stats fængselsvæsen der anmodede om det i alle fængsler og til to embedsmænd fra et fængsel for indfødte amerikanske stammer. En Minnesota fængselsbetjent sagde om Vejen til lykke: ”Det får de indsatte til at tænke med nye idéer, udfordrer deres fejlagtige tankegang og udløser en forandring. De drager nu omsorg og forstår at vi alle er forbundet og deres handlinger påvirker os alle.”

En gruppetilsynsførende for et ungdomsfængsel sagde: ”Et af dette programs bemærkelsesværdige resultater har været de mange unge der overfor mig har indrømmet at de nu angrer det de gjorde i fortiden. Den slags udtalelser er højst usædvanlige blandt kriminelle.… Vi har ikke disciplinære problemer med dem.”TAGER AFFÆRE
Underviser i Lykke? Fortæl Os Om Det

Vi vil gerne høre hvordan folk bruger Vejen til lykke til at forbedre samfund.

Er du inspireret af historier om befolkninger der opløftes af den simple styrke fra Vejen til lykke? Har du nogensinde spekuleret over om din egen historie kunne blive fortalt?

Vejen til lykke-stiftelsen er et globalt netværk af virksomhedsejere, personalechefer, politimænd, undervisere, vejledere for unge, forældre, unge og frivillige – der alle er forbundet af et fælles formål for at genoprette anstændighed, ære og værdighed i denne verden. Mens du læser dette, er du allerede en del af holdet.

Hvis du har brugt Vejen til lykke til at forbedre tilstande og gerne vil dele dine udfordringer og succeser med andre, vil vi gerne høre fra dig. Din historie kunne blive præsenteret i et fremtidig nyhedsbrev.

Send venligst din historie og dine fotografier. For at se sådan en historie besøg scientology.tv/reverend-leon-kelly.

Vi venter på at høre fra dig!GENOPRETTER MORALVÆRDIER

Den internationale Vejen til lykke-stiftelse (The Way to Happiness Foundation International) arbejder på at vende samfundets moralske forfald gennem genopretningen af tillid og ærlighed ved vidt og bredt at udbrede de 21 leveregler. Bidrag bruges til trykning og distribution af Vejen til lykke-hæfter og -undervisningsmaterialer.