11.3 LÆS KAPITLET

Leveregel 11, Skad ikke en person af god vilje

11. SKAD IKKE EN PERSON AF GOD VILJE1

1

Selvom onde mennesker insisterer på, at alle mennesker er onde, findes der også mange gode mænd og kvinder. Måske har du været så heldig at kende nogen.

Faktisk er det mænd og kvinder af god vilje, der holder samfundet i gang. Offentligt ansatte, meningsdannere og folk i det private erhvervsliv, som passer deres arbejde, er for langt størstedelens vedkommende mennesker af god vilje. Hvis de ikke var det, var de for længst holdt op med at gøre det, de gør.

Sådanne mennesker er lette at angribe: Selve deres anstændighed afholder dem fra at overbeskytte sig selv. Alligevel afhænger overlevelsen for de fleste personer i samfundet af dem.

Voldsforbryderen, agitatoren og sensationssøgende medier har alle en tilbøjelighed til at aflede ens opmærksomhed fra den urokkelige, dagligdags kendsgerning, at samfundet slet ikke ville fungere, hvis det ikke var for disse personer af god vilje. Da de sørger for sikkerhed på vejene, vejleder børnene, tager temperaturen på de syge, slukker brandene og taler sund fornuft med rolige stemmer, er man tilbøjelig til at overse den kendsgerning, at det er disse mennesker af god vilje, som holder verden i gang og mennesket i live her på Jorden.

Alligevel kan de blive udsat for angreb, og kraftige forholdsregler bør anbefales og bør tages for at forsvare dem og beskytte dem mod overgreb, for din egen overlevelse og din families og venners overlevelse afhænger af dem.

Vejen til lykke er
langt lettere at følge, når
man støtter mennesker
af god vilje.

  1. 1. vilje: opførsel eller holdning over for andre; væremåde. Traditionelt betyder ”mennesker af god vilje” de personer, som mener det godt for deres medmennesker og arbejder for at hjælpe dem.