11.4 SE FILMKAPITLET

Leveregel 11, Skad ikke en person af god vilje