12.3 LÆS SEKTIONEN

Leveregel 12-1, Beskyt dine omgivelser og gør dem bedre: Vær velsoigneret

12-1. VÆR VELSOIGNERET.

1

Nogle mennesker tænker ikke altid over – for de er ikke nødt til at tilbringe dagen med at se på sig selv – at de er en del af andres omgivelser, og indvirker på, hvordan andre tager sig ud. Og nogle er ikke klar over, at andre bedømmer dem på deres udseende.

Selvom tøj kan være dyrt, er sæbe og andre midler til personlig pleje ikke særligt svære at få fat i. Fremgangsmåderne er nogle gange vanskelige at finde frem til, men de kan udvikles.

I barbariske samfund eller samfund i alvorligt forfald kan det endog være en modesag at vække anstød hos folk. I virkeligheden er det tegn på manglende selvrespekt.

Når man motionerer og arbejder, kan man blive meget snavset, men det forhindrer ikke, at man vasker sig bagefter. Eksempelvis er en del europæiske arbejdere i stand til at opretholde et stilfuldt ydre, selv når de arbejder. Det er interessant at bemærke, at nogle af de bedste atleter ser godt ud, selv når de er drivvåde af sved.

Omgivelser, der skæmmes af usoignerede mennesker, kan have en ubemærket deprimerende virkning på ens moral.2

Sørg for at opmuntre folk omkring dig til at tage sig godt ud ved at rose dem, når de gør det, eller endda nænsomt hjælpe dem med deres problemer, når de ikke gør det. Det kan forbedre både deres selvrespekt og moral.

  1. 1. beskytte: forhindre at noget bliver skadet.
  2. 2. moral: en persons eller gruppes mentale og følelsesmæssige holdning; en følelse af velbefindende; villighed til at tage fat; en følelse af at have et fælles formål.
  3. 3. hærværk: bevidst og ondsindet ødelæggelse af offentlig eller privat ejendom, især af noget smukt eller kunstnerisk.