12.8 SE FILMKAPITLET

Leveregel 12, Beskyt dine omgivelser og gør dem bedre