NYHEDERREHABILITERER VÆRDIGHED OG SELVRESPEKT

HARLEM ”FRED I GADERNE”-MARCHEN ER RETTET IMOD SKYDERIER

gcui_twth:vm-volume4-issue3-article2-head1
gcui_vm:vm-volume4-issue3-article2-head1
gcui_vm:vm-volume4-issue3-article2-head1
United in Peace New York og andre ligesindede organisationer marcherer (ovenfor), rækker ud gennem medierne (øverst til højre) og omdeler Vejen til lykke (ovenfor til højre).
United in Peace ved, der er et rigtigt svar på skyderier, og de sluttede sig til andre organisationer og marcherede gennem Harlems gader for at pointere det punkt højt og tydeligt, mens de delte Vejen til lykke ud.

New York-afdelingen af United in Peace Foundation gik på gaden for at protestere mod skyderier og fremme fred. Aktivister, gejstlige, kendte personer og bekymrede medlemmer af lokalsamfundet mødtes til ”Fred i gaderne”-marchen i Harlem fra 110th Street og Lennox Avenue til 151st Street og 7th Avenue.

Andre grupper, der deltog i marchen, var the National Action Network, The Way to Happiness Foundation, LIFE Camp Inc., Youth Over Guns, NAACP, Street Corner Resources, Love Art Group, Indigo Brand Management, Sharpton Entertainment, African Immigrants’ Commission, Freedom Entertainment Group, Blue Inc., Chasity Cox PR, Women’s March Youth Empower, Scientology Kirken Harlems Medborgercenter og Brown Eyez Magazine.

United in Peace Foundation har organiseret månedlige Peace Rides med motorcykelklubber i og omkring Los Angeles siden oktober 2012. I 2017 ekspanderede bevægelsen til New York med en afdeling oprettet i Harlem. Lørdags-marchen, der samler lokalsamfundet for fred og enhed og mod skyderier, blev afholdt som svar på det meningsløse drab på rap-kunstneren Nipsey Hussle i Los Angeles og andre skyderier og voldshandlinger i New Yorks gader og overalt i USA. Deltagerne marcherede også i solidaritet med ofrenes familier fra Virginia Beach-skyderiet, der havde fundet sted dagen før. Marchen havde til hensigt at sende et budskab til lokalsamfund over hele landet: ”Vi vil ikke tillade normaliseringen af vold i vores samfund.”

Marchen havde til hensigt at sende et budskab til lokalsamfund over hele landet: ”Vi vil ikke tillade normaliseringen af vold i vores samfund.”

Frivillige fra United in Peace uddelte eksemplarer af Million Man March Pledge fra 1995, og deres eget speciallavede omslag af Vejen til lykke til at vejlede byens borgere om, hvordan man lever fremgangsrige, ikke-voldelige liv. Hæftet har sådanne relevante leveregler som Leveregel 8, ”Begå ikke drab,” og leveregel 11, ”Skad ikke en person af god vilje”.FAKTA

HVAD ET ÅR KAN BRINGE
Her er en gennemgang af, hvordan Vejen til lykke nåede menneskeheden i det forløbne år:

285

PERSONLIGE OMSLAG

blev skabt af enkeltpersoner og firmaer i år

5.665

SKOLER

blev nået med Vejen til lykke-uddannelses-materialer

135.960

STUDERENDE

fik Vejen til lykke-seminarer og lærte redskaber baseret på sund fornuft for at leve bedre liv

111

LANDE

modtog Vejen til lykke-materialer i år

28,9

MILLIONER

mennesker blev nået med Vejen til lykke på film og informationsvideoer på tvGENSKAB GENSIDIG RESPEKT

Den internationale Vejen til lykke-stiftelse (The Way to Happiness Foundation International) arbejder på at vende samfundets moralske forfald gennem genoprettelsen af tillid og ærlighed ved at få så mange som muligt til at læse og bruge de 21 leveregler. Bidrag bruges til trykning og distribution af Vejen til lykke-hæfter og ‑undervisningsmaterialer.