17.3 LÆS SEKTIONEN

Leveregel 17, Vær kompetent

17. VÆR KOMPETENT.1

1

I en tid med kompliceret udstyr og hurtige maskiner og køretøjer afhænger ens egen og ens families og venners overlevelse i ikke ringe grad af andres generelle kompetence.

Inden for forretningslivet, naturvidenskaberne, humaniora og regeringen, inkompetence2 kan true tilværelsen og fremtiden for nogle få eller for mange.

Jeg er sikker på, at du kan komme på mange eksempler på den slags.

Mennesker har altid haft en trang til at styre deres egen skæbne. Overtro, forsoning af de rette guder og rituelle danse før jagten alt sammen ses som forsøg på at styre skæbnen, lige meget hvor svage eller frugtesløse bestræbelserne var.

Det var først, da mennesket lærte at tænke og sætte pris på viden og anvende den med kompetent færdighed, at det begyndte at få herredømmet over sine omgivelser. Den virkelige ”Guds gave” var måske muligheden for at blive kompetent.

Mennesker respekterer dygtighed og evner inden for fælles bestræbelser og aktiviteter. Disse ting forgudes nærmest hos helte eller sportsfolk.

Prøven på virkelig kompetence er slutresultatet.

Mennesker overlever i den grad, de er kompetente. De går til grunde i den grad, de er inkompetente.

Tilskynd opnåelse af kompetence inden for enhver beskæftigelse, det er værd at have med at gøre. Ros den, og beløn den, hver gang du møder den.

Stil høje krav til det, der laves. Prøven på et samfund er, om du, din familie og dine venner kan leve trygt i det eller ej.

Kompetence består af observation, studium og øvelse.