17.8 LÆS SEKTIONEN

Leveregel 17-3, Vær kompetent: Øv dig

17. VÆR KOMPETENT.1

17-3. Øve.3

Lærdom bærer frugt, når den anvendes. Man kan naturligvis søge efter visdom for dens egen skyld: Den har endda sin egen skønhed. Men sandt at sige ved man i virkeligheden aldrig, om man er vis eller ej, før man ser, om visdommen giver resultater, når man prøver at anvende den.

Enhver aktivitet, færdighed eller profession – grøftegravning, jura, ingeniørarbejde, madlavning eller hvad som helst – vil i sidste ende, ligegyldigt hvor godt det er studeret, komme ud for den afgørende prøve: Kan man GØRE det? Og det at gøre det kræver øvelse.

Filmens stuntmænd kommer til skade, hvis de ikke øver sig først. Det samme gælder for husmødre.

Sikkerhed er egentlig ikke et populært emne. For det ledsages som oftest af ”Vær forsigtig!” og ”Sæt tempoet ned!” Og folk kan mærke, at deres frihed begrænses. Men der er en anden fremgangsmåde: Hvis man er virkelig øvet, vil ens kunnen og behændighed være så god, at man ikke behøver at ”være forsigtig” eller ”sætte tempoet ned”. Hurtige og sikre bevægelser er kun mulige efter øvelse.

Ens dygtighed og behændighed skal op på et plan, hvor den svarer til farten i den tidsalder, man lever i. Og det opnås gennem øvelse.

Man kan træne sine øjne, sin krop, sine hænder og fødder, indtil de gennem øvelse nærmest selv ”ved hvordan”. Man behøver ikke længere at ”tænke” for at tænde for ovnen eller parkere bilen: Man GØR det bare. I enhver aktivitet er en ganske stor del af det, der går for at være ”talent”, i virkeligheden bare øvelse.

Hvis man ikke udarbejder hver bevægelse, som indgår i den handling, man udfører, og så udfører den igen og igen, indtil man kan gøre det hele hurtigt og præcist uden så meget som at tænke over det, er der stor risiko for, at der sker ulykker.

Statistikkerne har tendens til at vise, at de mindst øvede har de fleste ulykker.

Det samme gælder for håndværk og for fag, hvor man mest skal bruge hovedet. Den advokat, der ikke har øvet sig, øvet sig og atter øvet sig i proceduren i en retssag, har muligvis ikke lært at ”skifte mentalt gear” hurtigt nok til at klare en ny vending i en sag og taber den derfor. En ny og uøvet børsmægler kan miste en formue på få minutter. En grøn sælger, som ikke har gennemøvet sin salgsteknik, kan sælge så lidt, at han sulter. Den rigtige løsning er at øve sig, øve sig og atter øve sig!

Det sker, at man ikke kan anvende det, man har lært. Hvis det er tilfældet, kan fejlen enten ligge i, at man har studeret forkert, eller den kan ligge hos læreren eller lærebogen. Én ting er at læse instruktionerne; det er af og til noget helt andet at prøve på at anvende dem.

Nu og da, når man ikke kommer nogen vegne med at øve sig, er man nødt til at smide lærebogen væk og starte helt fra bar bund. Sådan har det været med lydoptagelser i filmbranchen: Hvis man fulgte de lærebøger, der fandtes, ville man ikke få fuglesang til at lyde spor bedre end et tågehorn – det er derfor, man ikke kan høre, hvad skuespillerne siger i visse film. Den dygtige lydmand måtte selv finde ud af det hele for at kunne gøre sit arbejde. Men inden for filmbranchen findes også det stik modsatte eksempel: Der er adskillige lærebøger om filmbelysning, som er fortræffelige: Hvis man nøje følger deres anvisninger, får man en smuk scene.

Det er beklageligt, især i et hurtigt og højteknologisk samfund, at ikke alle aktiviteter er beskrevet godt nok i forståelige lærebøger. Men det bør ikke stoppe en. Når der er gode lærebøger til rådighed, så værdsæt dem, og studér dem grundigt. Hvis de ikke findes, så sørg for at samle de data sammen, du kan få fat i, studér dem, og udarbejd så, hvordan resten af det skal være.

Men teori og data kommer kun til deres ret, når de bliver anvendt – og anvendt med øvelse.

Man er i fare, når ens medmennesker ikke øver færdigheder, indtil de virkelig kan UDFØRE dem. Der er himmelvid forskel mellem ”godt nok” og professionel dygtighed og behændighed. Man slår bro over den forskel gennem øvelse.

Få folk til at se, studere, udarbejde, hvordan det skal være, og så gøre det. Og når de har fået rigtigt fat på det, så få dem til at øve sig, øve sig og atter øve sig, indtil de kan gøre det som en professionel.

Der er megen glæde forbundet med at være dygtig, behændig og at bevæge sig hurtigt: Det kan man kun på en sikker måde gennem øvelse. At prøve at leve i en hurtig verden med langsomme mennesker er ikke særlig trygt.

Vejen til lykke
befærdes bedst med
kompetente ledsagere.

  1. 1. kompetent: i stand til at gøre sine ting godt; dygtig; god til det man gør; som lever op til de krav, der stilles af ens aktiviteter.
  2. 2. inkompetence: mangel på tilstrækkelig viden eller dygtighed eller evne; uerfarenhed; uduelighed;
    tilbøjelighed til at begå store fejl eller brølere (slemme fejltagelser); det at forkludre tingene.
  3. 3. øve: at træne eller udføre igen og igen for at opnå eller finpudse en færdighed.