17.5 LÆS SEKTIONEN

Leveregel 17-1, Vær kompetent: Se

17. VÆR KOMPETENT.1

17-1. Se.

Se det, du ser; ikke det, andre fortæller dig, at du ser.

Hvad du observerer er, hvad du observerer. Se direkte på tingene, tilværelsen og andre, og ikke gennem en tåge af fordomme, en sky af frygt eller gennem en andens fortolkninger.

I stedet for at diskutere med andre, så få dem til at se. Selv de groveste løgne kan punkteres, de største forstillelser kan afsløres, de mest indviklede gåder kan løses, og de mest bemærkelsesværdige afsløringer kan dukke op – ganske enkelt ved venligt at insistere på at få en anden til at se.

Hvis en anden synes, at tingene næsten er for forvirrende og for svære at klare, hvis hans eller hendes tanker kører i ring, så få blot vedkommende til at træde et skridt tilbage og se.

Det, de finder frem til, er som regel helt indlysende, når de ser det. Så kan de komme videre og få klaret tingene. Men hvis de ikke selv ser det, hvis det ikke er deres egen observation, vil det måske ikke være særlig virkeligt for dem, og alverdens ordrer, anvisninger og straffe vil ikke kunne løse deres forvirring.

Man kan påpege, i hvilken retning folk bør se, og henstille til, at de virkelig ser: Det er op til dem selv at drage deres konklusioner.

Barn eller voksen – man ser det, man selv ser, og dette er ens virkelighed.

Ægte kompetence bygger på ens egen evne til at observere. Kun med det som ens virkelighed kan man være behændig og sikker.

  1. 1. kompetent: i stand til at gøre sine ting godt; dygtig; god til det man gør; som lever op til de krav, der stilles af ens aktiviteter.
  2. 2. inkompetence: mangel på tilstrækkelig viden eller dygtighed eller evne; uerfarenhed; uduelighed;
    tilbøjelighed til at begå store fejl eller brølere (slemme fejltagelser); det at forkludre tingene.
  3. 3. øve: at træne eller udføre igen og igen for at opnå eller finpudse en færdighed.