17.6 LÆS SEKTIONEN

Leveregel 17-2, Vær kompetent: Lær

17. VÆR KOMPETENT.1

17-2. Lær.

Har du nogensinde været ude for, at en anden havde nogle falske data om dig? Kom der besvær ud af det for dig?

Det kan give dig en idé om, hvilken ravage falske data kan føre til.

Du kunne også have nogle falske data om en anden.

Ved at skille de falske data fra de sande opnår man forståelse.

Vi er omgivet af en masse falske data. Ondsindede personer finder på dem for at hyppe deres egne kartofler. Nogle opstår af ren og skær uvidenhed om de virkelige forhold. Det kan blokere for accepten af sande data.

Den vigtigste proces, når man skal lære noget, består i at undersøge de tilgængelige data, skille de falske fra de sande og de uvigtige fra de vigtige, og derved komme frem til sine egne konklusioner, som man kan bruge. Hvis man gør dette, er man godt på vej til at blive kompetent.

Prøven på enhver ”sandhed” er, om den er sand for dig. Hvis du stadig ikke synes, det ser sandt ud, når du har fået fat i samlingen af data, hvor du har fundet en forklaring på mulige ord, du misforstod, og har gennemset hele situationen, så er det ikke sandt for dit vedkommende. Afvis det. Og hvis du har lyst, kan du fortsætte og drage din egen slutning om, hvad sandheden er for dig. Når det kommer til stykket, så er det dig, der skal bruge det eller ikke bruge det, tænke med det eller ikke tænke med det. Hvis man blindt godtager ”kendsgerninger” eller ”sandheder”, blot fordi man får besked på det – ”kendsgerninger” og ”sandheder” som ikke virker sande for en, eller endog virker falske – så kan slutresultatet blive uheldigt. I den blindgyde står inkompetencens skraldespand.

En anden del af indlæring består af ganske enkelt at indprente sig ting i sin hukommelse – f.eks. hvordan ord staves, matematiske tabeller og formler, eller i hvilken rækkefølge man skal trykke på knapperne. Men selv i simpel udenadslære må man vide, hvad materialet skal bruges til, og hvordan og hvornår man skal bruge det.

Indlæring består ikke blot af at ophobe data oven på andre data. Den består af at forstå nye ting og finde bedre måder at gøre tingene på.

De, som klarer sig godt i livet, holder i virkeligheden aldrig op med at studere og lære. Den kompetente ingeniør holder sin viden om nye metoder ajour; den dygtige sportsmand følger konstant udviklingen inden for sin sportsgren; og enhver fagmand har håndbøger og lærebøger stående, og benytter sig af dem.

Den nye røremaskine, vaskemaskine eller den sidste nye bil kræver hver især lidt studium og indlæring, før man kan betjene dem på kompetent vis. Når folk undlader det, sker der ulykker i køkkenet, og der kommer dynger af blodige vrag på landevejene.

Det er et meget arrogant menneske, som mener, at han ikke har mere at lære i livet. Det er en blind og farlig person, der ikke kan skille sig af med sine fordomme og falske data og erstatte dem med kendsgerninger og sandheder, som er en langt bedre hjælp i hans eget og alle andres liv.

Der er måder at studere på, så man virkelig lærer noget og kan bruge det, man lærer. Kort fortalt går det ud på at have en lærer og/eller lærebøger, som ved, hvad de taler om; man sørger for at finde forklaring på alle de ord, som man ikke fuldt ud forstår; man bruger andre kilder og/eller undersøger emnet i virkeligheden; man frasorterer de falske data, man måske har i forvejen: Man sigter de falske data fra de sande på grundlag af, hvad der nu er sandt for en selv. Slutresultatet bliver sikkerhed og muligheden for kompetence. Det kan faktisk være en strålende og berigende oplevelse. Det kan sammenlignes med at bestige en lumsk bjergside fyldt med tornede buske, og så nå til toppen med et nyt udsyn over hele den vide verden.

For at overleve må en civilisation drage omsorg for vanerne og evnerne til at studere i sine skoler. En skole er ikke et sted, hvor man parkerer sine børn, så de er af vejen i dagtimerne. Det er skolen alt for dyr til. Den er ikke et sted, hvor man fremstiller papegøjer. Skolen er et sted, hvor børn bør lære at studere, og hvor de kan blive forberedt til at kunne tage fat på tilværelsens realiteter, lære at klare tilværelsen kompetent og blive klar til at overtage verden af i morgen, hvor de voksne af i dag vil være ældre, midaldrende eller gamle.

Den forhærdede forbryder lærte aldrig at lære. Gang på gang forsøger retten at belære ham om, at han ryger tilbage i fængsel, hvis han begår forbrydelsen igen: De fleste forbrydere begår den samme forbrydelse igen og ryger tilbage i fængslet. Faktisk er de kriminelle årsag til vedtagelsen af flere og flere love: De retskafne borgere er dem, der følger loven; kriminelle følger den ikke – pr. definition: Kriminelle kan ikke lære. Alverdens ordrer og anvisninger, trusler og straffe har ingen virkning på et individ, som ikke ved, hvordan man lærer noget – og ikke kan lære.

Et særligt kendetegn hos en regering, der er blevet kriminel – og det har man set af og til i historiens løb – er, at dens ledere ikke kan lære: Alt i historien og sund fornuft kan sige dem, at undertrykkelse fører til katastrofe. Alligevel har det krævet voldsomme revolutioner at tage sig af dem eller en Anden Verdenskrig for at slippe af med en Hitler; og disse var ulykkelige hændelser for menneskeheden. Den slags mennesker tog ikke ved lære. De svælgede i falske data. De afviste alle beviser og sandheder. De måtte sprænges bort.

De sindssyge kan ikke lære. Drevet af skjulte onde hensigter eller ødelagt hinsides evnen til fornuft, ligger fakta, sandhed og virkeligheden langt over deres fatteevne. De er indbegrebet af falske data. De vil ikke eller kan ikke virkelig opfatte eller lære.

En mangfoldighed af personlige og sociale problemer stammer fra denne manglende evne eller uvillighed til at lære.

Der er mennesker i dine omgivelser, hvis tilværelse er løbet af sporet, fordi de ikke ved, hvordan man studerer; fordi de ikke lærer noget. Du kan sikkert komme på nogle eksempler.

Hvis man ikke kan få mennesker omkring sig til at studere og lære, kan ens eget arbejde blive meget hårdere. Man kan endda blive overbelastet, og ens overlevelsesmuligheder kan blive kraftigt forringede.

Man kan hjælpe andre med at studere og lære, om det så bare er ved at anbringe de data, de burde have, inden for deres rækkevidde. Man kan hjælpe ved simpelthen at anerkende det, de har lært. Man kan hjælpe, om ikke andet ved at værdsætte det, når de viser, at de er blevet dygtigere til noget. Hvis man har lyst, kan man gøre mere end det: Man kan træde til ved at hjælpe andre – uden strid – med at få rede på de falske data; ved at hjælpe dem med at finde de ord, de ikke har forstået, og finde ud af ordenes betydning; ved at hjælpe dem med at finde og håndtere grundene til, at de ikke studerer og lærer noget.

Livet er i høj grad et spørgsmål om at forsøge sig frem og lære af sine fejl. Så i stedet for at kaste dig over en, som laver en fejl, så find ud af, hvorfor den fejl blev begået, og se, om den anden ikke kan lære noget af det.

Nu og da kan du overraske dig selv ved at opdage, at du har løst op for noget i et menneskes liv blot ved at have fået vedkommende i gang med at studere og lære. Jeg er sikker på, at du kan komme i tanke om mange måder at gøre det på. Og jeg tror, du vil opdage, at de blidere metoder virker bedst. Verden er i forvejen brutal nok mod mennesker, der ikke kan lære.

  1. 1. kompetent: i stand til at gøre sine ting godt; dygtig; god til det man gør; som lever op til de krav, der stilles af ens aktiviteter.
  2. 2. inkompetence: mangel på tilstrækkelig viden eller dygtighed eller evne; uerfarenhed; uduelighed;
    tilbøjelighed til at begå store fejl eller brølere (slemme fejltagelser); det at forkludre tingene.
  3. 3. øve: at træne eller udføre igen og igen for at opnå eller finpudse en færdighed.