OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL

Fra en meget tidlig alder, kan de studerende blive introduceret til Vejen til lykke
Hvad er The Way to Happiness Foundation International?

The Way to Happiness Foundation International er en almennyttig forening, der hjælper individer og grupper verden over med distribution og brug af Vejen til lykke og dens materialer. The Way to Happiness Foundation International blev stiftet i 1984 og udgiver Vejen til lykke på 97 sprog.

Gennem stiftelsens arbejde lærer pædagoger, lærere, lovgivere, virksomhedsledere og embedsmænd, mv., hvordan de kan indføre Vejen til lykke i deres egne samfund og omgivelser. Derfor omfatter de, der har taget hæftet til sig for at skabe harmoni og et bedre liv for alle, nu organisationer så forskellige som Honduras’ nationale politi, generalsekretæren for Det Filippinske Røde Kors og Foreningen for racelighed.

Hvad er The Way to Happiness Foundation Internationals formål?

Formålet for The Way to Happiness International og dets netværk er at skabe et mere trygt samfund gennem distribution af Vejen til lykke.

Med sine 21 leveregler sætter Vejen til lykke en standard for adfærd for folk i alle lande. Denne overenskomst skaber så en civilisation – et sted, hvor individer, grupper og lande kan trives med hinanden uden krig eller voldsomheder.

Den primære funktion af alle Vejen til lykke-aktiviteter er at få en fortsat strøm af bøger ud i samfundet. Uddeling af bogen skaber roligere og mere stabile individer og således også familier, grupper, nabolag, byer, stater, nationer og verden som helhed.

Titusinder verden over er del af det internationale netværk, der har distribueret omkring 100 millioner bøger indtil nu.

Hvordan virker The Way to Happiness Foundation finansielt set?

Stiftelsen trykker og sælger eksemplarer af Vejen til lykke samt videoer og andre relaterede materialer. Alle penge fra salg af bøger og andre materialer går til produktion af flere materialer og distributionen af Vejen til lykke overalt på Jorden. Privatpersoner og organisationer, der støtter op om stiftelsens arbejde for at genskabe moral, tillid og anstændighed gennem distribution af bogen, giver også donationer til stiftelsen.

Imod betaling udsteder stiftelsen også licenser til individer eller organisationer, så de kan trykke hæftet lokalt med deres egne specialdesignede omslag.

Hvad er bogen Vejen til lykke?

Vejen til lykke er en enkel, direkte og ligefrem vejledning til at træffe de rigtige valg. Den hjælper personer med at kunne foretage positive valg i livet, og de valg har en indflydelse på alle.

Principperne, der er udlagt i Vejen til lykke, er baseret på sund fornuft og skrevet for at blive brugt.  Bogen er en meget praktisk og up-to-date vejledning, som enhver kan anvende til sikkert at styre hen imod et mere lykkeligt og succesrigt liv.

Den giver et moralsk kompas for enhver, uanset deres race, farve eller tro, og skaber således en bro over barrierer, hvad enten de er kulturelle, religiøse eller sproglige. Hvor bogen bliver uddelt, skaber den, med bogens principper og værdier, mere trygge miljøer og mindre vold.

Dette moralkodeks baseret på sund fornuft, blev formelt indført af thailandske militære enheder.


Hvor mange eksemplarer af Vejen til lykke er blevet uddelt?

Indtil videre er der blevet trykt og uddelt ca. 100 millioner eksemplarer på 97 sprog og i mere end 170 lande.

Hvordan behandles emnerne i Vejen til lykke?

Hvert kapitel går i dybden med et bestemt emne, og er let at læse og forstå. Den lærer nogen på en naturlig måde og kan give den person de idealer og den forståelse, der skal til for at træffe intelligente og korrekte beslutninger i livet.

Hvem skrev bogen, og hvorfor blev den skrevet?

Bogen Vejen til lykke blev skrevet af L. Ron Hubbard.

1970’erne var en tid med et hurtigt og omfattende moralsk forfald i den vestlige verden. Religionens stilling i samfundet blev mere og mere indskrænket, mens der blev sat spørgsmålstegn ved moralske og etiske standarder på mange fronter. Som blot et eksempel fandt USA’s højesteret i 1980, at en kommuneskole i Kentucky ikke måtte sætte De Ti Bud op på skolens område, da det ville overtræde skællet mellem kirke og stat, som udlagt i det første tillæg til USA’s forfatning. Som en kommentar om dette og andre ting, der skete på det tidspunkt, skrev Hubbard: ”Når religion ingen indflydelse har i et samfund eller er holdt op med at have det, arver staten hele byrden af den offentlige moral, kriminalitet og intolerance. Det bliver så nødvendigt at bruge straf og politi.” Det er dog ikke succesfuldt, siden moral, integritet og selvrespekt, hvis det ikke allerede er en del af personen, ikke kan gennemtvinges med nogen større succes.”

Da han så, at de moralske standarder kollapsede samtidig med at de institutioner, der traditionelt havde fremmet de standarder, blev stækket, skrev Hubbard en sekulær moralkodeks baseret på sund fornuft: Vejen til lykke. Siden den blev udgivet, er bogen blevet brugt af mange fra forskellige etniske og religiøse baggrunde som en logisk vejledning til at hjælpe dem selv, deres familier og andre mennesker, de omgås. Ved at anvende de 21 grundlæggende leveregler, der er inkluderet i bogen, udvikler børn og voksne deres egne moralstandarder baseret på deres egen fornuft og forståelse af hvorfor og hvordan de standarder vil lede til et lykkeligere liv.

Lær mere om L. Ron Hubbard.

Er Vejen til lykke en religiøs bog?

Vejen til lykke er ikke en religiøs bog og The Way to Happiness Foundation International er en sekulær organisation.

Vejen til lykke er muligvis den første moralkodeks, som udelukkende er baseret på sund fornuft. Den blev skrevet af L. Ron Hubbard som et selvstændigt værk og er ikke en del af nogen religiøs doktrin. Genoptryk eller individuel distribution af hæftet betyder ikke, at man har en forbindelse til eller støtter nogen religiøs organisation. Derfor kan offentlige myndigheder og tjenestemænd distribuere bogen som en ikke-religiøs aktivitet.

Mange forskellige religiøse grupper har anvendt Vejen til lykke da dens enkle men kraftfulde budskab stemmer overens med og supplerer de fleste religioner i verden.

Fordi Vejen til lykke ikke er religiøs, vil den kunne bruges af enhver person eller gruppe til at forbedre tilværelsen.

Kan Vejen til lykke bruges i folkeskolen?

Ja. Faktisk var lærere blandt de første til at indse bogens værdi til at forbedre elevernes holdning og karakter. Vejen til lykke er indtil videre blevet distribueret og brugt i mere end 12.000 privatskoler og folkeskoler. Mere end 12 millioner elever har deltaget i ”Sæt et godt eksempel”-konkurrencer, der er baseret på en leveregel fra bogen.

I en rundspørge af lærere sagde 90 procent af de adspurgte, at præsentationen af moralværdier i Vejen til lykke var ”god” eller ”fremragende”. Blandt lærere, der anvender Vejen til lykke-programmerne, har 85 % bemærket en positiv ændring i deres elevers forståelse af moralværdier.

I mange lande har skoler anvendt Vejen til lykke. Dette er steder som Ungarn, Libanon, Pakistan, Israel, Colombia, Venezuela, St. Lucia, St. Kitts, Cambodja, Ghana og Sydafrika.

Hvem bruger eller godkender bogen som en del af deres undervisning eller sociale programmer?

Vejen til lykke og dets programmer er blevet brugt af et stort udvalg af ungdomsgrupper, samfundsgrupper, skoler, læreanstalter, fængsler, rehabiliteringscentre, regeringer, hoteller og andre private firmaer samt interesserede enkeltpersoner.

Det landsomfattende “Sæt et godt eksempel konkurrence” er blevet anerkendt og rost af kongresmedlemmer, senatorer og guvernører fra 40 amerikanske stater samt af de tidligere præsidenter Ronald Reagan og Bill Clinton.

Udover USA er det også blevet optaget og indført af myndigheder i Sydafrika, Venezuela, Mexico, Honduras, Panama, Nigeria, Indonesien, Filippinerne, Israel, Guyana og mange andre.

Læs nogle af de mange succeser fra enkeltpersoner og grupper der bruger bogen. Besøg vores Programmer & resultater afdeling.

The Way to Happiness Foundation giver bundter af Vejen til lykke hæfter til uddeling.
Kan man genoptrykke eller udgive ens egne eksemplarer af bogen?

Ja. The Way to Happiness Foundation bevilger tilladelse til genoptryk til organisationer, enkeltpersoner, skoler og myndigheder for et mindre beløb. Eksemplarer kan også bestilles direkte fra the Foundation, som driver sit eget trykkeri baseret på efterspørgsel. Det er fuldt udstyret til at opfylde ønsker om specialudgaver af bogen eller hæftet i enhver mængde.

Få en gratis informationspakke samt et eksemplar af Vejen til lykke og en dvd der introducerer Vejen til lykke-programmet, klik her.