16. VÆR FLITTIG1

1

Arbejde er ikke altid behageligt.

Men få er mere ulykkelige end dem, som har et kedeligt liv uden formål og noget at beskæftige sig med: Børn surmuler over for deres mor, når de ikke har noget at lave; det trøstesløse ved at være arbejdsløs er velkendt, selv når man er på ”bistand” 2 eller ”kontanthjælp”; 3 pensionisten, som ikke skal opnå mere her i livet, visner hen i sin uvirksomhed – det viser statistikken.

Selv den turist, der faldt for rejsebureauets tilbud om en afslappet ferie, plager rejselederen, hvis der ikke er noget, han kan lave.

Sorg kan i sig selv mildnes, simpelthen ved at man kommer i gang med at bestille noget.

Moralen ryger højt til vejrs, når man får noget fra hånden. Det kan faktisk påvises at produktion4 er basis for moral.

Mennesker, der ikke er flittige, læsser arbejdet over på dem omkring sig. De er tilbøjelige til at blive en byrde for en.

Det er svært at komme godt ud af det med dovne mennesker. Bortset fra at de virker nedtrykkende på en, kan de også være en smule farlige.

En god løsning er at overtale sådanne mennesker til at bestemme sig for en eller anden beskæftigelse, og få dem i gang med den. Man vil opdage, at det mest varige udbytte er det, man opnår gennem arbejde, der munder ud i en egentlig produktion.

Vejen til lykke
ligger åben, når man er flittig med noget,
der fører til egentlig produktion.

  1. 1. flittig: studerer eller arbejder koncentreret; får ting gjort på en aktiv og målbevidst måde; det modsatte af at være doven og ikke få udrettet noget.
  2. 2. bistand: penge, som det offentlige giver til folk på grund af behov eller fattigdom.
  3. 3. kontanthjælp: økonomisk hjælp fra det offentlige.
  4. 4. produktion: det at gøre noget færdigt; afslutte en opgave, et projekt eller færdiggøre en genstand, der er
    nyttig eller værdifuld, eller blot er værd at lave eller have.