PROGRAMMER OG RESULTATER

Det samfund, vi lever i, er plaget af moralsk forfald og stigende kriminalitet. Enhver, som er afhængig af andres goodwill og ærlighed – politi, forsikringsselskaber, handelsmænd eller banker, ja faktisk alle og enhver – har erfaret, hvilken skade de sænkede moralbegreber i samfundet har forvoldt.

Vejen til lykke var skrevet for at udfylde dette tomrum af moral i samfundet. Med de følgende programmer, pakker og trin, kan enhver lede andre til et bedre liv og glæde.

TIL PERSONALE I KRIMINALFORSORG ELLER FÆNGSLER: Genoprettelse af selvrespekt programmet. Denne pakke giver branchefolk inden for fængselsvæsnet og kriminalforsorgen effektive værktøjer, de kan bruge til at genskabe tillid, respekt og ærlighed hos dem, der er i fængsel.

FOR LÆRERE: lærerens undervisningspakke– Denne pakke indeholder gode og effektive redskaber til at undervise i livsprincipper baseret på sund fornuft, der kan findes i Vejen til lykke.

FOR PRIVATE FIRMAER: Programmet for personale giver et firma de redskaber, det behøver for at forøge moralen, de ansattes holdning så vel som produktivitet.

PROGRAMMER FOR POLITIET: Dette program gør det muligt for politiet at bruge Vejen til lykke og reducere spredning af kriminalitet og vold i lokalsamfundene.

FOR KRISEZONER: Disse trin hjælper enkeltpersoner med at berolige områder som bliver sønderrevet af optøjer og krig.

FOR MYNDIGHEDERNE: Dette program giver nationer en moral kodeks som enhver indbygger uanset race, farve, trosretning eller religion kan følge, hvilket derfor vil fremme freden i hele nationer.

FOR SAMFUNDSGRUPPER: Disse trin vil hjælpe dem at gøre en forskel med de unge og skabe trygge omgivelser og nabolag.

FOR FORÆLDRE: Disse trin bliver brugt til at hjælpe forældre med at opdrage og undervise deres børn i de værdier der er baseret på sund fornuft.

FOR TEENAGERE: Disse enkle trin vil give teenagere praktiske midler til at hjælpe dem med at hjælpe venner og til selv at træffe de rigtige valg.