ERKLÆRET FORMÅL

Målet med The Way to Happiness Foundation International er at vende det moralske forfald af samfundet ved at genoprette tillid og ærlighed over hele verden ved hjælp af udgivelsen og udbredelsen af Vejen til lykke, en vejledning til et bedre liv baseret på sund fornuft.

Formålet bliver opnået på græsrodsniveau, verden over, af enkeltpersoner som deler Vejen til lykke bogen med andre og således forøger tolerance og forståelse mellem familier, venner, grupper, samfund, nationer og menneskeheden – som skaber en tryggere og mindre voldelig verden for os alle.