GRUPPER I LOKALSAMFUNDET

At skabe en positiv indflydelse på de unge og lokalsamfundet.

Alene i USA er skolegården blevet til gerningssted mindst 16.000 gange om dagen. Hvad Europa angår viste en FN undersøgelse, at omkring 40 % af Europas byer er ”relativt farlige” eller ”meget farlige.” I et miljø med faldende moralværdier og indvirkning på samfundet, hvordan kan du gøre en forskel, specielt med ungdommen? Svaret er Vejen til lykke.

Ved at bruge denne vejledning til et bedre liv baseret på sund fornuft, kan du skabe en positiv virkning på dit lokalsamfund og hjælpe til med at nedbringe kriminalitet og vold. Omkring 87 millioner eksemplarer af Vejen til lykke, som er ikke-religiøs og upolitisk, er blevet trykt på i alt 97 sprog. Vejen til lykke har vist resultater hvad angår at nedbringe kriminalitet og dæmpe uroligheder. Den er blevet brugt effektivt til at rådgive unge og give dem den vejledning de har brug for til at klare sig.

”Vi har fået virkelig gode resultater fra folk i lokalsamfundet, efter vi begyndte at uddele Vejen til lykke. Ved vores lokale bygningsprojekt var der en masse problemer og stridigheder mellem beboerne samt en masse kriminalitet. Ved det månedlige beboermøde delte bygningslederen hæfter ud til beboerne. Som resultat bemærkede hun en betydelig ændring – og kriminaliteten viste også nedgang. Det kom fra bogen.”– Samfundsadvokat, Los Angeles, California

Her er måder, du kan bruge Vejen til lykke på, til at afhjælpe manglen på moralske værdier, hjælpe de unge og reducere kriminaliteten i lokalsamfundet.

Ting man kan gøre:

  • Giv eksemplarer af Vejen til lykke og dens film til unge, rådgivere, samfundsledere, nabogrupper og andre grupper der er involveret i lokalsamfundet. (Udsmykning til bannere er til rådighed). Bestil eksemplarer af Vejen til lykke-filmen og -bogen.
  • Brug bogen og filmen til vejledning af unge, unge i risikoområder og bandeforebyggende programmer. Vejen til lykke ændrer beviseligt holdning og adfærd.
  • Vis filmen, bogen og PSA’erne til lærere i de lokale skoler.
  • Vis Vejen til lykke-filmen og PSA’erne til unge, i skolefritidsordningen og ungdomsfængsler, så disse grupper kan benytte Vejen til lykke i undervisningen og i vejledningsprogrammer. Bestil filmen og PSA’erne på dvd.
  • Vejen til lykke til brug i forældreklasser, anger management programmer, kurser i konfliktløsning og bandeforebyggende arbejde.
  • Forsyn tilsynsværger med eksemplarer af Vejen til lykke til prøveløsladte og deres familier.
  • Få eksemplarer af bogen uddelt til fængselspersonale og indsatte i lokale arrester og fængsler.
  • Genoptryk Vejen til lykke til din egen afdeling eller agentur. Kontakt os for at få tilladelse til genoptryk.

For gratis informationspakke plus eksemplar af Vejen til lykke-bogen og dvd, der introducerer Vejen til lykke- programmet, klik her.