LÆRERENS UNDERVISNINGSPAKKE – DETALJER

Lærerens undervisningspakke indeholder gode og effektive redskaber til at undervise i livsprincipper baseret på sund fornuft, der kan findes i Vejen til lykke.

Gennem undervisningsplanen for Vejen til lykke lærer de unge at bruge de grundlæggende begreber – respekt, hæderlighed og medmenneskelighed i deres egne liv.

Selvom undervisningsvejledningen er tiltænkt lærere i offentlige og private skoler, bruges den også af ungdomsprogrammer og andre organisationer.

De 21 leveregler fra Vejen til lykke er indarbejdet i læseplanen, der er blevet udformet til unge mennesker.

Læseplanen er en unik og ikke-evaluerende måde at introducere unge til begreber som rigtigt og forkert, hvilket vil gøre dem bedre i stand til sikkert at træffe konstruktive beslutninger.

Lærerens undervisningspakke inkluderer:

En slagkraftig læseplan, der gør brug af en interaktiv tilgang med både audiovisuelle hjælpemidler og praktiske aktiviteter, som eleverne kan deltage i. De præsenteres for levereglerne gennem public service-meddelelser og ser derefter filmen Vejen til lykke, der er bogens uforkortede tekst bragt til live på film.
Vejen til lykke-hæfter til din klasse. To bundter a 12 hæfter er vedlagt. Hvis din klasse har mere end 24 elever, kan du bestille op til 2 yderligere bundter gratis.
Plakater med Vejen til lykke-bogens leveregler bruges til at styrke hver af de leveregler, som eleverne lærer om i klassen. Ud over at blive sat op i klasseværelset, kan plakater også sættes op i skolens kantine og i gangene.
Vurderingsværktøj der hjælper dig med at følge elevernes fremskridt og deres ændringer i holdning og opførsel. Spørgeskemaer og statistiske målinger giver dig indsigt i hvilke områder, du bør tage op i din læseplan. Dine elevers synspunkter tjekkes før og efter programmet, hvilket viser dig elevernes ændringer i adfærd og væremåde.

Hvis du er lærer eller pædagog, klik her for at bestille din gratis Vejen til lykke undervisningspakke.