5. ÆR OG HJÆLP DINE FORÆLDRE1

1

Set med et barns øjne er forældre nu og da svære at forstå.

Der findes uoverensstemmelser mellem generationerne. Men sandheden er, at det ikke er nogen hindring. Når man er svag, er det fristende at søge ly bag udflugter og løgne: Det er det, som skaber muren.

Børn kan bilægge de uoverensstemmelser, de har med deres forældre. Før man begynder at råbe, kan man i det mindste prøve på stille og roligt at snakke tingene igennem. Hvis barnet er åbent og ærligt, kan dette ikke undgå at blive til en appel, der vil trænge igennem. Det er ofte muligt at opnå et kompromis 2, hvor begge sider nu forstår og kan blive enige. Det er ikke altid lige let at komme ud af det med andre, men man bør prøve.

Man må ikke overse den kendsgerning, at forældre næsten altid handler ud fra et meget stærkt ønske om at gøre, hvad de mener er bedst for barnet.

Børn står i gæld til deres forældre for deres opdragelse – hvis forældrene ellers har givet dem en. Mens nogle forældre er så indædt uafhængige, at de ikke vil modtage noget til gengæld, er det ikke desto mindre sandt, at den dag ofte kommer, hvor det er den yngre generations tur til at tage sig af forældrene.

Man må trods alt huske på, at de er de eneste forældre, man har. Og som sådan, ligegyldigt hvad, bør man ære dem og hjælpe dem.

Vejen til lykke omfatter at
være på god fod med sine forældre eller med dem,
der har sørget for ens opdragelse.

  1. 1. ære: vise respekt for; tage hensyn til og behandle med høflighed.
  2. 2. kompromis: et forlig, hvor begge parter giver efter på et eller andet punkt, samtidig med at andre fastholdes, og derved når en gensidig enighed.