14. VÆR VÆRDIG TIL TILLID

Man er selv i fare, hvis man ikke kan stole på, at mennesker i ens omgivelser er pålidelige. Når dem, man stoler på, svigter, kan det bringe uorden i ens eget liv; ja, selv ens egen overlevelse kan bringes i fare.

Gensidig tillid er den mest stabile byggesten i forholdet mellem mennesker. Uden den falder det hele sammen.

Pålidelighed er en vare i meget høj kurs. Hvis man har den, anses man for at være værdifuld. Hvis man har mistet den, kan man anses for at være værdiløs.

Man bør få mennesker i sine omgivelser til at vise den og fortjene den. Så bliver de langt mere værdifulde, både for sig selv og for andre.

14-1. Hold dit ord, når du har givet det.

Når man har lovet noget eller givet et løfte eller har sværget at gøre noget, må man sørge for at holde det. Hvis man siger, at man vil gøre noget, bør man også gøre det. Hvis man siger, at man ikke vil gøre noget, bør man ikke gøre det.

Den respekt, man har for et andet menneske, bygger i høj grad på, om han eller hun holder sit ord eller ej. For eksempel vil selv forældre blive overraskede over, hvor meget et brudt løfte forringer barnets opfattelse af dem.

Mennesker, som holder deres ord, bliver mødt med tillid og beundring. Mennesker, som ikke gør det, bliver regnet for nul og niks.

Ofte vil den, der bryder sit ord, aldrig få en ny chance.

En person, der ikke holder sit ord, kan hurtigt blive fanget og viklet ind i alle mulige ”garantier” og ”restriktioner,” og han kan endog blive afskåret fra normalt samkvem med andre. Der er ingen mere sikker måde at afskære sig fra sine medmennesker på end ved ikke at holde sine løfter, når man en gang har givet dem.

Man bør aldrig tillade, at nogen giver sit ord uden at mene det alvorligt. Og man bør insistere på, at når nogen har givet sit ord, må han eller hun holde det. Det kan skabe et stort rod i ens eget liv, hvis man forsøger at omgås mennesker, som ikke holder deres løfter. Det er ikke noget, man skal tage let på.

Vejen til lykke er
langt, langt lettere at tilbagelægge
sammen med mennesker, man kan stole på.