LYKKE 1

1

Ægte glæde og lykke er af stor værdi.

Hvis man ikke overlever, er det ikke muligt at opnå hverken glæde eller lykke.

At prøve på at overleve i en kaotisk, 2 uærlig og i almindelighed umoralsk 3 samfund er vanskeligt.

Ethvert menneske eller enhver gruppe forsøger i deres liv at opnå al den glæde og frihed fra smerte, som de kan.

Din egen overlevelse kan trues af dårlig adfærd fra andre omkring dig.

Din egen lykke kan vendes til tragedie og sorg på grund af andres uærlighed og dårlige adfærd.

Jeg er sikker på, at du kan komme i tanke om eksempler på, at dette faktisk er sket. Sådanne forseelser forringer ens evne til at klare sig og går ud over ens lykke.

Du betyder noget for andre mennesker. Der bliver lyttet til dig. Du kan påvirke andre.

Glæde eller sorg hos andre mennesker, du kender til, har betydning for dig.

Du kan uden stort besvær ved hjælp af denne bog hjælpe dem med at klare sig og leve et lykkeligere liv.

Selvom ingen kan garantere, at en anden kan være lykkelig, kan deres muligheder for at overleve og for at opnå lykke forbedres. Og med deres forbedrede muligheder forbedres dine også.

Det står i din magt
at vise vejen til en mindre farlig
og lykkeligere tilværelse.

  1. 1. Lykke: en tilstand af velvære, tilfredshed, glæde; en glad, munter og ubesværet tilværelse; en reaktion på, at der sker behagelige ting.
  2. 2. kaotisk: præget af fuldstændig mangel på orden eller fuldstændig forvirring.
  3. 3. umoralsk: ikke moralsk; som ikke følger reglerne for god opførsel; som ikke gør det rigtige; som mangler enhver fornemmelse for passende opførsel.