POLITIETS RESULTATER

Stoffer, kriminalitet og vold trives kun i en kultur, der har mistet klare begreber om hvad der er rigtigt og forkert.

”Jeg skriver dette brev i forbindelse med en af de mest betydningsfulde bøger jeg har kommet i besiddelse af i lang tid – Vejen til lykke. Som politibetjent, er mange af de situationer jeg ser, sammen med andre betjente, ofte sørgelige. Mange mennesker synes at være ude af stand til at finde det gode i sig selv. Vejen til lykke-bogen tilskynder folk til at søge efter godheden i sig selv og udbrede denne godhed til andre. Jeres bog Vejen til lykke er det mest nødvendige sæt af skrifter, der nogensinde er blevet skrevet. Tidspunktet kunne ikke have været bedre. Når man har denne type arbejde, er jeres bog en velkommen indsigt.”– Politibetjent, Hartford, Connecticut

”Jeg vil sige oprigtigt tak for de seminarer, der blev givet til 180 politimænd om de 21 leveregler om etik og moral fra Vejen til lykke. Disse seminarer har lært os meget og har givet os en forståelse for vigtigheden af at være politimand, hvilket vil sige at sætte et godt eksempel for lokalområdet og for samfundet.”– Øverstbefalende, Metropolitan Politi, Bogotá, Colombia

”Projektet, baseret på bogen Vejen til lykke har positivt indvirket på adskillige områder i min afdeling. På disse centrale områder har jeg set projektet bidrage til et fald i kriminaliteten, og det har resulteret i en positiv udvikling blandt medlemmer af lokalsamfundet. I ét specielt område var der en nedgang i kriminalitet på over 30 % over en periode på seks måneder.”– Politikommisær

”Med det program vi udviklede ved at anvende bogen Vejen til lykke, har vi til hensigt, at børnene bruger det som hjælp under deres uddannelse, og at det vil gøre dem i stand til at træffe korrekte beslutninger i fremtiden, idet de til hver en tid anvender de etiske og moralske principper, som bogen indeholder. Hvis denne bog blev anvendt i hele verden, ville kriminalitet og stofmisbrug falde markant, og som konsekvens heraf ville vi have en meget lykkeligere menneskehed.– Sikkerhedschef, Baja California, Mexico

Vejen til lykke anviser lovovertrædere, hvordan man lever i harmoni med sine medmennesker. De succeshistorier, vi ser hver uge fra indsatte, giver udtryk for dette programs strålende resultater. Det har faktisk frembragt forbilleder, som vi er stolte over at have til at tale offentligt om deres succes. Men det ses endnu tydeligere af dette: Ikke en eneste, der har fuldført Vejen til lykke-programmet, og blev løsladt, er vendt tilbage til fængslet.”– Deputy Commissioner, Correctional Services, South Africa

Bestil dine kopier af Vejen til lykkebogen i dag. Klik her for at besøge vores online butik.

For at få en gratis informationspakke, herunder et eksemplar af Vejen til lykke -bogen og en dvd om Vejen til lykke programmet, klik her.