RESULTATER I LOKALSAMFUNDET

Succes fra brugen af Vejen til lykke i lokalsamfundet

Stoffer, kriminalitet og vold trives kun i en kultur, der har mistet klare begreber om, hvad der er rigtigt og forkert.

”Vi havde nogle teenagere og også yngre børn i nabolaget, der hele tiden var efter hinanden og tit kom op at slås. Det skabte en masse fjendskab og gik helt over gevind. Jeg gav dem hæfterne og så at deres holdning ændrede sig. De holdt op med at slås. I stedet begyndte de at arbejde sammen. Det lavede et fodboldhold og et basketballhold og begyndte at bliver gode venner. Disse er helt klare resultater, jeg personligt har observeret, og der er flere. Mange tak for bøgerne som vi bruger til at forbedre vores lokalsamfund!” – GS, Samfundsadvokat

”Da jeg læste igennem Vejen til lykke, blev jeg begejstret for de fundamentale, enkle sandheder, som den var i stand til at lægge for dagen. Jeg kunne se, at det er et værdifuldt redskab til at fremme positive holdninger og synspunkter hos de unge. Vi vil uddele disse bøger til de unge i vores ungdomsklub.” – Ansvarshavende direktør, Monterey, California

Vejen til lykke-bogen har de sande bestanddele. Den giver moralsk støtte, sund fornuft, de fundamentale ting som børn bliver nødt til at kende til for at undgå vanskeligheder, og bogen er ikke så lang, at de ikke kan komme igennem den. Den mor jeg gav den til fortalte mig, at det hjalp hende med at udtrykke, hvad hun altid gerne ville have fortalt sine børn, men ikke kunne finde ord for. Hun sagde, ”Denne bog genopfrisker de ting, som jeg altid har vidst. Ting, som jeg altid har følt, at en eller anden skulle skrive en bog om, så vore børn kunne lære dem at kende. Det vil ikke være nødvendigt nu da vi har Vejen til lykke-bøgerne.” Enhver vi giver bøger til udtrykker deres påskønnelse. Lærere, forældre, præster og andre ville alle have flere eksemplarer til deres venner, så de har sluttet sig til vores bestræbelser på at få bogen i hænderne på alle forældre i området. Vi har allerede bestillinger på over 25.000 eksemplarer.” – A.H., direktør for samfundsgruppe, Watts, California

”Jeg er meget glad for, at jeres organisation tackler udfordringen om at gøre lokalsamfund mere sikre steder at bo. Jeg er begejstret over, at jeres gruppe har gjort så store fremskridt på græsrodsniveau.” – Kriminalforebyggende samfundsorganisation, California

”Mange tak for at uddele bøgerne i Santee, Californien. Der var så mange gode råd, og jeg beder til, at der vil komme en masse godt ud af det. Jeg gav den videre til min familie. Tak! endnu engang.” – M.B.

”Vi elsker hele idéen, og den går hånd i handske med vores mission, hvilket er at inspirere piger til de højeste idealer af karakter, adfærd og patriotisme for at opnå deres fulde potentiale... Jeg ville ønske, den kunne uddeles til alle familier i amtet.” – leder af ungdomsgruppe, Abilene, Texas

Gennem året, samlede hold af frivillige sig og gik i gang med personligt at uddele eksemplarer af Vejen til lykke i deres lokalsamfund.
”Efter at have læst Vejen til lykke, har jeg aldrig følt mig så opløftet. Vi har givet alle medlemmer i vores gruppe af optrædende børn deres eget eksemplar at studere. Indtil nu har vi uddelt over 1.500 eksemplarer i Toledo, Ohio og Detroit, Michigan under vores særlige præsentationer. Alle som har modtaget hæftet, havde kun lovord til overs om dets positive budskab. I en verden der i den grad er fyldt med ødelæggelse, er det en velsignelse, at have sådan en publikation tilgængelig til at hjælpe med at bibringe stærke moralværdier til vore dages unge mennesker.” – D.A., produktionsleder

”Statistikken for alvorlige forbrydelser i dette område har været betydeligt lavere i hver måned af de første fire måneder af året. Jeg ved, at uddelingen af over 16.000 Vejen til lykke-bøger har meget at gøre med det. Med dette redskab, Vejen til lykke, vinder vi, og vi vil få en endegyldig sejr over det moralske forfald, der omgiver os.” – Direktør for samfundsgruppe, Los Angeles, California

Vejen til lykke-hæftet har haft forbløffende succes med at hjælpe børn og voksne til bedre at forstå, hvordan deres egen og deres omgivelsers lykke afhænger af anvendelse af fornuftige principper for adfærd. De 21 leveregler i Vejen til lykke forklarer på en letforståelig måde, hvad en person skal gøre for at klare sig godt i livet og være glad ...Det forklarer på en tydelig og effektive måde, hvordan lykke afhænger fuldstændigt af at være pålidelig, arbejdsom, kompetent og at vise respekt for andre.” – Bob Sullivan, præsident, The Way to Happiness Outdoors Club International

”Når det drejer sig om kriminalitet og stoffer er der to fundamentale strategier. Den ene er den håndtering af problemet med kriminalitet og stoffer, der allerede eksisterer; med andre ord REHABILITERING AF KRIMINELLE og REHABILITERING AF STOFMISBRUGERE. Og den anden fundamentale strategi er FOREBYGGELSE AF KRIMINALITET og FOREBYGGELSE AF STOFMISBRUG. Vejen til lykke-bogen er et meget effektivt redskab, der har været og stadig bliver brugt med succes i programmer til rehabilitering af kriminelle og stofmisbrugere, såvel som i programmer til forebyggelse af kriminalitet og stofmisbrug. Ved at uddanne os selv og vores børn i den fundamentale viden om livet fra Vejen til lykke-bogen kan vi FOREBYGGE kriminalitet og stofmisbrug, før det begynder. Et andet punkt, som jeg ønsker at gøre helt klart, er, at stoffer, kriminalitet og vold kun trives i en kultur, der har mistet klare begreber om rigtigt og forkert. Vejen til lykke-bogen spiller en stor rolle for genoprettelesen af disse værdier.” – Pastor Dr. Ronald L. Jackson Sr., Adm. direktør, American betterment Organization

”Jeg ønsker i høj grad at sponsere dette program her i New Haven. Til at begynde med kunne dette blive til et storslået samarbejde med andre organer inden for socialt arbejde. Vores programmer her omfatter ikke bare sportsfaciliteter, men vi huser også et alsidigt indkvarteringsprogram for kvinder og børn, børneforsorg, et efterskoleprogram, forbindelse til teenagere, hjælp til voldtægtsofre og et specielt program – at give et midlertidigt hjem til husmødre, som er fordrevet fra deres hjem. Vi besøger mange klienter, og jeg ville gerne engagere dem i denne kampagne. Tak for dette program.” – R.L., personalechef, New Haven, Connecticut

”Jeg har haft det held at se mange andre, der er tilknyttet dette program her i Fresno, føre et gladere og mere stabilt liv og derefter gå i gang med at hjælpe andre i deres omgivelser med at få en bedre livskvalitet. Denne kampagne, der er baseret på Vejen til lykke-hæftet, er let at få i gang, og fremviser positive og virkningsfulde resultater.” – L.S., Fresno, California

”Jeg er forbløffet over den måde, folk har støttet os i løbet af vores første år, hvor vi har sponseret ”Sæt et godt eksempel-konkurrencen”. Alle jeg fortæller om Vejen til lykke-bogen og ’Sæt et godt eksempel-konkurrencen’ har været imponerede og har bakket det op. Vores fremtid ER vores børn, og jeg er glad for, at jeg har været i stand til at hjælpe børn i mit lokalsamfund med Vejen til lykke– D.R.

”Det er en meget nyttig bog at få uddelt til de af vores naboer, der ikke tilhører en kirke. Vores naboer kommenterede at der virkeligt viste en ”vejledning til et bedre liv baseret på sund fornuft.” – LSR, Den Forenede Metodistkirke

”Jeg var virkelig glad for Vejen til lykke og har til hensigt at bruge den flittigt. Jeg er involveret i Utah amtets alternative netværk her, og jeg er specielt interesseret i resocialisering af unge og alternativ uddannelse. Vi har en unik kultur her, meget religiøst orienteret, og derfor er vi sikkert i en bedre position på dette punkt, end i mange andre områder. Ungdommen her er imidlertid meget antireligiøs og kan ikke nås ved at prædike den lokale doktrin, så jeg ser jeres hæfte som et meget levedygtigt alternativ for dem.” – M.C.

For at få en gratis informationspakke, herunder et eksemplar af Vejen til lykke-bogen og en dvd om Vejen til lykke programmet, klik her.

Bestil dine eksemplarer af Vejen til lykke-bogen og filmen i dag. Fås på 97 sprog. Besøg vores online-butik.